Χωρίς άγχος

Ενοικίαση σε ελκυστικές τιμές και με 0 € συμμετοχή

θέλουμε να απολαμβάνετε κάθε στιγμή του ταξιδίου. Για το λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει ένα εύρος καλύψεων που μπορούν να κάνουν το ταξίδι σας ακόμα καλύτερο.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΖΗΜΙΩΝ F.D.W.

Τι καλύπτει;

Μηδενίζει τα ποσά ευθύνης για ζημιά της Μικτής ασφάλειας για όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση και η υπογραφή της δήλωσης ατυχήματος από τον ενοικιαστή σε περίπτωση ζημιάς του αυτοκινήτου.

Τί δεν καλύπτει;

Ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση ή αμέλεια

Ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση λάθος καυσίμου

Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης

Ζημιές λόγω ανωτέρας βίας ή πράξεις των αιτιών της τρομοκρατίας.

Ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος, στην οροφή, στην κεραία, στους καθρέπτες και τα ελαστικά του αυτοκινήτου

Ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια που το αυτοκίνητο βρισκόταν σε καράβι.

*Οι παραπάνω ασφάλειες δεν καλύπτουν ζημίες που έχουν προκληθεί κατά τον χρόνο που ο οδηγός τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν2696/1999 ΦΕΚ 57Α’) ή από άτομα τα όποια δεν αναγράφονται ως οδηγοί στο μισθωτήριο συμβόλαιο ,καθώς και σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί καταγραφή του συμβάντος από την τροχαία ή την υπηρεσία φροντίδας ατυχήματος της  εταιρίας

All rights reserved
© 2021  www.mycarhire.gr
GNTO Reg.No.0935E81000142601