Πολιτική Καυσίμων

Παρέχουμε "Πολιτική Fair Fuel" ( "same-same ή full-full")

Θα πρέπει να επιστρέψετε το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμων με την οποία το παραλάβατε.Το αυτοκίνητο παραδίδεται με γεμάτο ρεζερβουάρ ή μερικός γεμάτο ρεζερβουάρ (απο 1/4 ή περισότερο). Κατά την περαίωση του συμβολαίο το επίπεδο καυσίμου αναγράφεται.

Το επιπλέον καύσιμο που τυχόν υπάρχει στο ρεζερβουάρ του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου που επιστρέφεται δεν συμψηφίζεται.

 

All rights reserved
© 2021  www.mycarhire.gr
GNTO Reg.No.0935E81000142601